01.01.1970 - 01.01.1970
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
()
«Camera de Comert si Industrie a Republici Moldova »
bd. Stefan cel Mare, 151 MD-2004 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 22-15-52; 23-84-10

Site: www.chamber.md

țară: Moldova

Descriere

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova – partener de încredere

în dezvoltarea businessului dvs.

Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) este o organizaţie neguvernamentală,

autonomă şi independentă, fiind reprezentantul oficial al mediului de afaceri din

Republica Moldova. CCI activează în baza Legii nr. 393-XIV din 13.05.1999, “Cu

privire la Camera de Comerţ şi Industrie”.

Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi

de afaceri în societate şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu

autorităţile guvernamentale din Republica Moldova şi cu cercurile de afaceri străine.

Instituţia camerală acordă asistenţă în dezvoltarea diferitor genuri de activitate

de întreprinzător.

CCI organizează participarea reprezentanţilor mediului de afaceri la misiuni şi

forumuri economice în ţară şi peste hotare, la evenimente expoziţionale, desfăşoară

întrevederi de afaceri, vizite la întreprinderi, prezentări de companii şi produse.

De asemenea CCI prestează servicii de broker vamal, expertiză, evaluare şi

certificare a mărfurilor, eliberează carnete ATA.

Pentru sporirea calificării întreprinzătorilor şi forţei de muncă de la companiile

autohtone, CCI organizează seminare, traininguri, cursuri pe teme actuale,

derulează proiecte de instruire, inclusiv cu implicarea experţilor de peste hotare.

În vederea soluţionării litigiilor comerciale pe cale amiabilă, pe lângă CCI a RM

activează Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional (www.arbitraj.chamber.md).

Fiind reprezentant oficial al businessului, CCI ia parte la realizarea mai multor

proiecte pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, participă la elaborarea actelor

normative care vizează interesele întreprinzătorilor sau care sunt orientate spre

înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă.

Pentru ca serviciile şi activităţile CCI să fie mai accesibile întreprinderilor din

diferite regiuni ale ţării, inclusiv pentru cele din stânga Nistrului, sistemul cameral

este format din 10 filiale: Bălţi, Cahul, Edineţ, Găgăuzia, Hânceşti, Orhei, Râbniţa,

Soroca, Tighina, Ungheni, care, la rândul lor, au mai multe reprezentanţe în regiunile

deservite.

În prezent, Camera de Comerţ şi Industrie a RM are peste 1400 de membri

– întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în toate sferele economiei naţionale.

Новости и События
Все новости